Het op een verantwoorde wijze installeren en operationeel maken van complexe deursituaties, voornamelijk op het gebied van deurautomatiek en vluchtwegtechniek, vereisen een hoge mate van specialistische kennis. In de vierde editie van 2018 staat een groot artikel waarin we de toegevoegde waarde van Stalufor als Stalufix uitlichten.

Lees het volledige artikel Stalufix in vaktijdschrift Gevelouw_4_2018.