Voor de meeste van onze relaties is Sjoerd van den Heuvel inmiddels geen onbekend gezicht meer. Ruim 1,5 jaar geleden zijn wij een traject gestart waar hij door een bedrijfskundige wordt begeleid om over circa drie jaar het stokje definitief over te nemen van Jack, die al stilletjes aan begonnen is om zijn werkzaamheden voor Stalufor af te bouwen. Vandaag vertelt Jack graag meer over dit traject en over de toekomst en continuïteit van ons bedrijf.  

Het stokje overdragen 

“Toen mijn pensioengerechtigde leeftijd in zicht begon te komen, ben ik gaan nadenken”, vertelt Jack. “Ik ben inmiddels 64, dus over drie jaar wordt het tijd om zaken helemaal los te laten. Ik ben al 43 jaar actief in de wereld van hang- en sluitwerk, dus het is nu ook wel mooi geweest. Ieder jaar ga ik een dagje minder werken, totdat mijn aanwezigheid in het bedrijf niet meer noodzakelijk is.” 

“Mijn zoon Sjoerd heeft jaren geleden te kennen gegeven dat hij wel interesse had om mijn aandelen in het bedrijf op den duur over te nemen. Mijn andere zoon, Jasper, is ook betrokken in het bedrijf als technisch specialist van Stalufix, maar heeft die ambitie niet. Sjoerd heeft, voordat hij bij Stalufor binnenkwam,  al ruimschoots ervaring opgedaan bij een ander bedrijf waar hij zich kon specialiseren op de projectafdeling hang- en sluitwerk.” 

Bestaande kennis benutten 

“Veel mensen zullen misschien denken dat Sjoerd in een gespreid bedje komt, hier in het bedrijf van z’n vader en diens medevennoot Theo van Rooij, maar dat is niet zo”, gaat Jack verder. “Net zoals Theo en ikzelf, toen Stalufor opgericht werd, gaat Sjoerd straks een aanzienlijke financiële verantwoordelijkheid aan. In tegenstelling tot toen heeft Sjoerd het voordeel dat hij niets van de grond af moet opbouwen zoals wij indertijd, maar dat hij instapt in een gezond en efficiënt georganiseerd bedrijf wat zaken doet met solide partners. Ik ben me bewust steeds meer aan het terugtrekken op commercieel vlak en wil Sjoerd in zijn te volgen proces daarbij niet voor de voeten lopen. Ik ken mezelf; ik kan dan veel te dominant en sturend zijn. Ik wil hem bepaalde zaken juist zelf laten ontdekken. 

“Vanuit bedrijfskundig oogpunt begeleidt Rob Bierens van HKB (Hoofdkantoor Brabant) ons in het overnameproces. Over drie jaar moet Sjoerd als ondernemer klaargestoomd zijn zodat hij mijn werkzaamheden dan ook volledig kan overnemen. Maar té veel sturen is ook niet goed, hij moet niet iets gaan doen dat buiten zijn persoonlijkheid ligt. Zijn uiteindelijke taak zal gaan bestaan uit consolideren en uitbouwen: bestaande relaties onderhouden en behouden, maar ook uitbouwen met nieuwe relaties en vooral nieuwe activiteiten. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat Sjoerd dit op eigen kracht gaat bolwerken.” 

Meer Sjoerd, minder Jack 

Dat u Sjoerd steeds vaker ziet, en Jack steeds minder, is dus geen toeval. Waar nodig springt Jack nog bij, bijvoorbeeld tijdens fabrieksbezoeken in het buitenland met groepen relaties en als de situatie daarom vraagt. 

Maar uiteindelijk komt het moment dat Jack van zijn welverdiende pensioen gaat genieten en zich nóg meer met z’n gezin, kinderen en kleinkinderen gaat bezighouden. Hij blijft dan uiteraard altijd welkom bij ons, want Jack kennende zal hij het niet kunnen laten om af en toe zijn gezicht te laten zien!