Driessens BV is gespecialiseerd in het ontwerpen en seriematig produceren van deuren en ramen uit aluminium, hout en kunststof, veelal voor woningen in nieuwbouw en bestaande bouw. Driessens is een familiebedrijf waarin menselijke waardigheid en respectvolle behandeling essentieel zijn. Het bedrijf staat voor flexibiliteit en innovativiteit en haar producten kenmerken zich door kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid waardoor uiteindelijk de eindgebruiker (bewoners) comfort, gezondheid en veiligheid kan ervaren.

Wij spreken operationeel manager van Driessens, Hans Peters, over integraal management en de visie van Driessens. “Driessens is een echt familiebedrijf gebleven. We zijn inmiddels met een grote club mensen op twee locaties, maar de kernwaarden van het bedrijf zoals deze bij oprichting waren zijn nog steeds onze belangrijkste leidraad. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste toegevoegde waarde. We hebben korte lijnen, zijn erg flexibel en kunnen daarom snel acteren”.

Ook over de samenwerking met Stalufor is Hans erg te spreken. “Wij vinden Stalufor als partner in gezamenlijke waarden als het nakomen van afspraken, ontzorgen, het geven van goede service en probleemoplossend denken. Wij werken graag met partners waar we voor lange termijn op kunnen bouwen.”

“Stalufor is juist géén dozenschuiver maar denkt mee over toepassingen en oplossingen, zowel bij de binnendienst als de buitendienst. Stalufor levert A merken en geeft goede support voor Logikal van Orgadata, de medewerkers staan altijd klaar om onze vragen te beantwoorden”, concludeert Hans.

Als operationeel manager probeert Hans de twee locaties te verenigen en dat gaat hem goed af. Hans ziet de toekomst van Driessens rooskleurig in: “Na een tijd van bedrijfshervormingen hebben we nu een goede en stabiele basis gelegd voor de komende jaren. We blijven innoveren op het gebied van productie en montage om de markt van al haar behoeftes te kunnen (blijven) voorzien”.

Dit jaar heeft Stalufor naar volledige tevredenheid van Driessens een bijdrage geleverd aan het nieuwbouwproject woonzorgcomplex de Ganshoek te lage Zwaluwe. Bij dit project heeft Stalufor vier dormakaba ES 200 schuifdeurautomaten geleverd. Deze automaten zijn vervolgens door partner Stalufix technische ondersteuning BV gemonteerd, ingeregeld én aangesloten op de brandmeldcentrale.