Al zeven jaar is Jasper van den Heuvel onze expert op het gebied van inbouwtrainingen. Wij vinden kennisdeling belangrijk – daarom bieden wij deze trainingen aan om de kennis van u en uw medewerkers te vergroten. Jasper is degene die deze inbouwtrainingen verzorgt op het gebied van raamsystemen en deurautomatiek. Hij vertelt u over het belang en de uitdagingen van deze informatieverstrekking.

Technische ondersteuning

“We merken dat er een behoefte is vanuit de markt aan meer technische kennis”, begint Jasper. “Er is een negatieve trend gaande waarbij we merken dat de praktische kennis onder technisch personeel terugloopt. Niet iedereen is even technisch onderlegd. De vraag naar specifieke kennis neemt daardoor alsmaar toe.”

Het feit dat Stalufor hierop kon inspelen was prettig, maar niet leidend in de keuze om inbouwtrainingen te gaan verzorgen. Onze inbouwtraining kwam onafhankelijk hiervan tot stand. Initieel kwam deze voort uit een andere drijfveer – gebruiksgemak. “Wij leveren niets zonder dat daar een inbouwtraining aan gekoppeld zit”, legt Jasper uit. “Deze trainingen zijn gratis voor onze relaties; wij vinden het belangrijk dat zij onze producten probleemloos kunnen gebruiken.”

Het belang van inbouwtraining

Op de vraag hoe een inbouwtraining eruit ziet kan Jasper geen eenduidig antwoord geven. “We hanteren hierbij geen vast stramien”, licht hij toe. “Iedere relatie is uniek. We polsen vaak ter plaatse waar de klant behoefte aan heeft en we kijken zelf ook kritisch vanuit onze expertise. Zo kunnen we klanten ook informatie bieden waar ze zelf misschien nog niet bij stilgestaan hadden.”

Volgens Jasper bezitten de producten waar wij mee werken een complexe fijnmechaniek met een minimale foutmarge. “Daarom is het belangrijk dat de kennis van uw medewerkers accuraat en up-to-date is”, aldus Jasper. “Het verhoogt de efficiëntie als iemand weet hoe hij met deze producten moet werken. Het verhoogt daarnaast het rendement van uw processen. Simpel gezegd: dat is makkelijk geld verdienen.”

Voortdurend uitdagend

Inbouwtraining is een voortdurend proces – gedurende het jaar voeren we regelmatig gesprekken met onze klanten om een vinger aan de pols te houden. “Ook kijken we of er bijvoorbeeld nieuwe werknemers bij zijn gekomen die ook training nodig zouden hebben”, vult Jasper aan. Doordat op de markt aanwezige systemen en de daarvoor geldende eisen alsmaar veranderen is het belangrijk om er bovenop te zitten.”

“Dat is onze rol naar de klant toe”, gaat hij verder. “Wij leveren altijd maatwerk, maar wat daar onder valt, blijft zich ontwikkelen. Daarom communiceren we het tijdig naar onze klanten als bijvoorbeeld nieuwe wetgeving leidt tot nieuwe eisen.” Het is een uitdaging, maar wel eentje waar Jasper als ons technisch aanspreekpunt voldoening uit haalt. “Je brengt iemand op technische wijze iets bij, en je laat ze op een leuke manier kennismaken met onze producten. Daardoor maak je het voor onze klanten een stukje makkelijker. Dat is een prettige drijfveer.”