De gevelelementen waar de concepten van Stalufor veelal worden toegepast zitten voornamelijk in de buitenschil van een gebouw en met name daar worden de relaties van Stalufor geconfronteerd met de schuifdeurautomaten. Vanuit die functie heeft Stalufor zich mede ontwikkeld als specialist op het gebied van deurautomatiek, mede in zeer nauwe samenwerking met de montagepartner AE&S. De mensen van AE&S zijn zonder uitzondering al vele jaren werkzaam in dit vakgebied en monteren de schuifdeurautomaten veelal op het werk. Aansluiten, inregelen en ingebruikstelling wordt door AE&S op een zeer professionele wijze gedaan. Ook het aanbieden van onderhoudscontracten op de geleverde installaties behoort tot de mogelijkheden.

Stalufor heeft een uitgekiend assortiment schuifdeurautomaten in het programma die probleemloos zijn toe te passen op nagenoeg alle aluminium gevelsystemen die op de Nederlandse markt voorkomen. Stalufor werk intensief samen met twee toonaangevende fabrikanten van schuifdeurautomaten, te weten Dorma en Entrematic.

agile_150_1200x1200.jpg_image_slider_product_image_slider_zoom

Dorma
Het Duitse topfabricaat Dorma staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige schuifdeurautomaat, al dan niet in een inbraakwerende uitvoering conform SKG normering. Desgewenst met hardglazen deurvleugels of zelfs met een complete hardglazen pui er omheen. Montagepartner AE&S staat garant voor een optimaal werkend resultaat en is zelfs als een van de weinige bedrijven in Nederland door Dorma gecertificeerd om deze automaten te mogen monteren en hierop service te verlenen.

_E2A0002 Cover picture first page PSL100

Entrematic
Entrematic, zusterbedrijf van Besam en samen onderdeel van het internationaal vermaarde AssaAbloy concern is de tweede partner van Stalufor op het gebied van schuifdeurdeurautomaten. Ook Entrematic biedt een uitgebreide keuze aan producten waarmee nagenoeg elke opening in een gevel automatisch kan worden afgesloten.

Schuifdeurautomaten, al dan niet telescopisch of met een sluisfunctie behoren tot de standaard mogelijkheden. Ook hier staat montagepartner AE&S garant voor een optimaal werkend resultaat en het is vanzelfsprekend dat hierop volledige service kan worden verleend middels een serviceovereenkomst.

Het spreekt voor zich dat Stalufor ook een compleet assortiment draaideurautomaten levert, installeert en daar service op verleend. In een volgende nieuwsbrief komen we op deze productgroep uitgebreid terug.

Dus voor elke situatie heeft Stalufor altijd de juiste automatiek oplossing in huis en desgewenst kunnen de mensen van Stalufor hun relaties behulpzaam zijn met een gedeelte van de werkvoorbereiding die in eigen beheer wordt uitgevoerd in AutoCad. Alle freesgegevens en overige data voor de machineaansturing heeft Stalufor digitaal in DWG formaat beschikbaar. Tevens beschikt Stalufor over een eigen databank van LogiKal®, het gerenommeerde softwarepakket voor de aluminium en stalen gevelindustrie van ORGADATA, waarin alle automatiek oplossingen als kunnen worden opgenomen, uiteraard compleet met alle frees bewerkingen. “Voor elke deuropening de juiste automatiek oplossing beschikbaar”, dat is het credo van de specialisten van Stalufor.

Steeds meer zien we de behoefte om deurautomaten te koppelen aan een toegangscontrole systeem, een rookwarmte afvoersysteem (RWA) of een brandmeldcentrale (BMC). Ook voor deze toepassingen heeft Stalufor uitermate geschikte oplossingen in huis. Middels de montagepartner AE&S kan Stalufor ook behulpzaam zijn bij het elektrisch aansluiten van deze elektronica oplossingen.

Het is van essentieel belang dat er in een vroegtijdig stadium van het bouwproces reeds wordt gekeken naar de functies van de deurautomaten. Dat voorkomt misverstanden en daardoor kunnen de faalkosten tot een minimum worden beperkt. Neem vrijblijvend contact op met Stalufor voor een vrijblijvend advies.